• ДЕТСКА ГРАДИНА №20 "БРИЗ"/СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ/
  Детска градина №20 "Бриз"/със специални групи/
  ДЕТСКА ГРАДИНА №20 "БРИЗ"/СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ/
  Уважаеми родители, представяме Ви информацията и документите свързани с  извънредната епидемиологична обстановка до края на 2021 год.,постъпване и възобновяване на посещенията на децата в ДГ №20 "Бриз" за учебната 2021/2022год. Повече информация може да откриете в  Раздел"Документи" - "Документи за организация на работата в условията на Ковид-19"
 • Уважаеми родители!

   

  На основание чл.10а от  НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование , в сила от 01.08.2016 г. ,и здадена от министъра на образованието и науката /изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г./,  НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ,изд. от Министъра на образованието и науката,  Приложение №7 от Вътрешни правила за организация на работа на Детска градина №20 „Бриз“/със специални групи/ за уч.2021/2022год. в условията на COVID-19 и извънредната епидемична обстановка:     

  При ниво 3: „Червен сценарий“- 14-дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 на областно ниво, децата записани за задължително предучичищно образование могат да отсъстват по желание на родителя , след писмено уведомяване на директора на ДГ №20 „Бриз“.

  Заявление за отсъствие може да намерите в  Раздел"Документи" - "Документи за организация на работата в условията на Ковид-19"

Добре дошли в сайта на Детска градина 20"Бриз"/със специални групи/

Добре дошли в сайта на Детска градина 20"Бриз"/със специални групи/

 

Уважаеми родители!

 

На основание чл.10а от  НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование , в сила от 01.08.2016 г. ,и здадена от министъра на образованието и науката /изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г./,  НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ,изд. от Министъра на образованието и науката,  Приложение №7 от Вътрешни правила за организация на работа на Детска градина №20 „Бриз“/със специални групи/ за уч.2021/2022год. в условията на COVID-19 и извънредната епидемична обстановка:     

 

При ниво 3: „Червен сценарий“- 14-дневна заболяемост от 250 до 500 на 100 000 на областно ниво, децата записани за задължително предучичищно образование могат да отсъстват по желание на родителя , след писмено уведомяване на дирестора на ДГ №20 „Бриз“.

 

Заявление за отсъствие може да намерите в Раздел"Документи" - "Документи за организация на работата в условията на Ковид-19"

„Удовлетворение от любовта на всяко дете и доверието на всеки родител“

Проекти

 Световния ден на спешната помощ!

Галерия